Menu


Szukaj
Wpisz tekst
[ Zaawansowane ]
Informacje
Pogoda w Zakopanem

SKARPETY
FACEBOOK TURYSTA-PL


Regulamin sklepu
                                                                                                      Brubeck

          

===================================================
Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

TURYSTA.PL to sklep internetowy, dostępny w domenie netidea.pl,

prowadzi go  Tadeusz  Flak siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bulwary Słowackiego 5/1,

nazwa firmy:

TURYSTA-PL

Flak tadeusz

Bulwary Słowackiego 5/1

34-500 ZAKOPANE

 NIP: 7361110044

 

Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym turysta.pl.zakopane@op.pl

lub tel. 604451660

 

1. TURYSTA-PL prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowej http://www.turysta-pl.netidea.pl

2.Klienci  mają możliwość korzystania z Sklepu TURYSTA-PL dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w  (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na TURYSTA-PL  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Agito sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których TURYSTA-PL  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w TURYSTA-PL należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a TURYSTA-PL której przedmiotem są usługi świadczone przez TURYSTA-PL, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w TURYSTA-PL, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z TURYSTA-PL oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w TURYSTA-PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych TURYSTA-PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT  dołączana do zakupów, może też być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w  siedzibie firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w opisie towaru

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a TURYSTA-PL dotycząca zakupu danego produktu w TURYSTA-PL ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w TURYSTA-PL  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach TURYSTA-PL, TURYSTA-PL może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w TURYSTA-PL produkt, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia ,jest to druga wiadomość z naliczonymi rabatami (pierwsza to wiadomość automatyczna przychodząca do administratora sklepu i klienta) System rabatów i koszty wysyłki są opisane w tabeli do której link jest poniżej

koszty wysyłki i rabaty określonej w zakładce rabaty(kliknij)


Sklep TURYSTA-PL ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za dostarczany towar, należy to rozumieć tak że nawet w przypadku gdy klient wybrał przelew bankowy (przedpłata) a przesyłka nie dotarła do niego np. z uwagi na zagubienie lub inne losowe wydarzenia, to TURYSTA-PL dalej jest właścicielem towaru i po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika ,co ma celu potwierdzenia że klient faktycznie nie otrzymał przesyłki, TURYSTA-PL niezwłocznie zwraca całą kwotę zapłaconą na konto klienta.

 Możliwe są następujące formy płatności:

a/ Przy odbiorze – zapłata za pobraniem

b/ Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym turysta-pl  zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w TURYSTA-PL,  TURYSTA-PL zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

12. Czas dostawy produktów to jedna z najważniejszych spraw dla TURYSTA-PL  

Przesyłki są realizowane przeważnie przez Pocztę Polską  jako priorytet, dlatego by dotarły następnego dnia muszą być nadane przed godz.15 dnia poprzedniego, szybkość  wysyłki jest

uzależniona od szybkości zaksięgowania wpłaty za zamówienie, nie dotyczy to wysyłki za pobraniem  która jest opłacana przy odbiorze zamówienia.

 

-Przykład realizacji zamówienia złożonego od poniedziałku do Środy:

zam. złożone w ciągu dnia-klient dostaje potwierdzenie zamówienia z wyliczoną kwotą do zapłaty z uwzględnieniem stosownych rabatów wynikających z systemu rabatowego sklepu TURYSTA-PL

 PIERWSZA WIADOMOŚĆ JEST AUTOMATYCZNA DOPIERO W DRUGIEJ WIADOMOŚCI JEST ZAWARTE  POTWIERDZENIE DOSTĘPNOŚCI TOWARU Z WYLICZONĄ KWOTĄ DO ZAPŁATY

np. zam. złożone w Poniedziałek po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty wysyłka w Wtorek a towar jest u klienta najczęściej już następnego dnia w tym przykładzie to ŚRODA

-zamówienia złożone Czwartek są wysyłane Piątek ale z uwagi na dni wolne są dostarczane przeważnie w Poniedziałek.

-zamówienia złożone w Piątek-Sobota Niedziela są realizowane w Poniedziałek.

 

   

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

14. TURYSTA-PL  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres TURYSTA-PL podany w górnej części Regulaminu, na koszt TURYSTA-PL, po wcześniejszym skontaktowaniu się z TURYSTA-PL  zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas  telefonicznie lub meilowo

 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że TURYSTA-PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez TURYSTA-PL albo TURYSTA-PL nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 

17. TURYSTA-PL rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni TURYSTA-PL nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi TURYSTA-PL. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 (wzór poniżej)do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu TURYSTA-PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu TURYSTA-PL, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

20. Podane przez Klientów dane osobowe TURYSTA-PL zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w TURYSTA-PL wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Agito.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez TURYSTA-PL  w celu przekazania informacji o zamówieniu.

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez TURYSTA-PL w ramach TURYSTA-PL będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

====================================ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. TURYSTA-PL  przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. TURYSTA-PL z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności TURYSTA-PL zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. TURYSTA-PL sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem TURYSTA-PL

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami jest: TURYSTA-PL
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością TURYSTA-PL w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach TURYSTA-PL (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ,a ich podanie jest
    jednocześnie wyrażeniem zgody do ich wykorzystania  zgodnie z punktem 3 (powyżej)
5. Klienci mogą przeglądać TURYSTA-PL oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w TURYSTA-PL  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez TURYSTA-PL  informacji. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. W przypadku uzyskania przez TURYSTA-PL wiadomości o korzystaniu przez Klienta z TURYSTA-PL niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, TURYSTA-PL może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 8. TURYSTA-PL zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy TURYSTA-PL zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez TURYSTA-PL danych osobowych innemu niż TURYSTA-PL administratorowi danych.

9. TURYSTA-PL zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. TURYSTA-PL zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 18 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. TURYSTA-PL może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec TURYSTA-PL. lub też gdy TURYSTA-PL uzyska  wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w TURYSTA-PL naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
10. TURYSTA-PL stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z TURYSTA-PL Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z TURYSTA-PL, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

========================================

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
TURYSTA-PL
Flak tadeusz
Bulwary Słowackiego 5/1
34-500 ZAKOPANE

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
TURYSTA-PL
Flak tadeusz
Bulwary Słowackiego 5/1
34-500 ZAKOPANE

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującej/ych rzeczy z numer zam.............

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Data zawarcia umowy to........................................... data odbioru................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
                                 WYBRANE PROPOZYCJE KLIKNIJ NA BANER

 Koszyk
Kosz jest pusty
Logowanie
Email:

Hasło:


Komunikaty
- bielizna z bawełny, promocyjne ceny - BRUBECK W DOBRYCH CENACH ...Więcej
- wysyłka gratis - Wysyłka gratis przy zakupach już od kwoty 100zł.Zapraszam na ...Więcej
Ostatnio dodane
Chusta 4FUN-7 BIKE 8w1   AZTEC BIKE
Chusta 4FUN-7 BIKE 8w1 AZTEC BIKESKARPETY LORPEN M2UCW-CZARNE MULTISPORT ULTRALIGHT-DAMSKIE
SKARPETY LORPEN M2UCW-CZARNE MULTISPORT ULTRALIGHT-DAMSKIESKARPETY LORPEN M2UCW-BIAŁE MULTISPORT ULTRALIGHT-DAMSKIE
SKARPETY LORPEN M2UCW-BIAŁE MULTISPORT ULTRALIGHT-DAMSKIEPopularne
BUTY SCARPA-Manta M4 Tech
BUTY SCARPA-Manta M4 TechIRON MAN-WKŁADKI ŻELOWE SPORT PLUS
IRON MAN-WKŁADKI ŻELOWE SPORT PLUSBUTY SCARPA-MISTRAL GTX-MUD KAKI
BUTY SCARPA-MISTRAL GTX-MUD KAKIInformacje


Strona głowna

Oprogramowanie sklepu: Netidea - strony internetowe
Copyright (C) 2002-2020
Strona została wygenerowana w czasie: 0.033 sek.